15. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

1. 7. 2024

Glasovanje

Marjani ZUPANČIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Pedenjped.