15. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

1. 7. 2024

Glasovanje

I. V Svet Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana se imenuje: Živa PLOJ PERŠUH. II. Mandat imenovane traja štiri leta.