15. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

1. 7. 2024

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 14. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 20. maja 2024.