15. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

1. 7. 2024

Glasovanje

DNEVNI RED PREDLOG župana za spremembo dnevnega reda: Dnevni red 15. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana se razširi z novo 15. točko dnevnega reda z naslovom »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib s predlogom za hitri postopek«.