14. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 5. 2024

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorici javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani za leto 2023.