14. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 5. 2024

Glasovanja

Sprejet
Zavrnjen