14. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 5. 2024

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljici in ravnateljema v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih: glasbena šola Franca Šturma, glasbena šola Ljubljana Moste-Polje in Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana – OE Glasbena šola za leto 2023.