14. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 5. 2024

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljicam in ravnateljem v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih: Osnovna šola Bežigrad, Osnovna šola Božidarja Jakca, Osnovna šola Dragomelj, Osnovna šola Franca Rozmana Staneta, Osnovna šola Franceta Bevka, Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha, Osnovna šola Kašelj, Osnovna šola Ketteja in Murna, Osnovna šola Kolezija, Osnovna šola Koseze, Osnovna šola Ledina, Osnovna šola Majde Vrhovnik, Osnovna šola Martina Krpana, Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Osnovna šola Miška Kranjca, Osnovna šola Nove Fužine, Osnovna šola Nove Jarše, Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Osnovna šola Poljane, Osnovna šola Polje, Osnovna šola Prule, Osnovna šola Riharda Jakopiča, Osnovna šola Savsko naselje, Osnovna šola Sostro, Osnovna šola Spodnja Šiška, Osnovna šola Šentvid, Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro, Osnovna šola Toneta Čufarja, Osnovna šola Trnovo, Osnovna šola Valentina Vodnika, Osnovna šola Vič, Osnovna šola Vide Pregarc, Osnovna šola Vižmarje Brod, Osnovna šola Vodmat, Osnovna šola Vrhovci, Osnovna šola Zadobrova in Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana za leto 2023.