14. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 5. 2024

Glasovanje

I. Za direktorja javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška se imenuje: Tibor MIHELIČ SAYED. II. Mandat imenovanega traja pet let in prične teči s 5. 8. 2024.