14. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 5. 2024

Glasovanje

Mestna občina Ljubljana daje pozitivno mnenje k predlogu razrešitve direktorja Doma starejših občanov Fužine Jake BIZJAKA.