14. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 5. 2024

Glasovanje

Mag. Bojanu HAJDINJAKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorja javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana.