14. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 5. 2024

Glasovanje

Nini LEŠNJAK LEPŠA se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Ketteja in Murna.