14. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 5. 2024

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 13. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 22. aprila 2024.