12. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

25. 3. 2024

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 11. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 5. februarja 2024.