12. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

25. 3. 2024

Transkript seje

Spoštovane svetnice, svetniki. Pričenjamo z 12. sejo mestnega sveta mestne občine. Navzočih je 39 svetnic in svetnikov. Odsotnost sta opravičila gospod Iztok Kordiš in gospod Klemen Žibert. Smo sklepčni, lahko pričnemo z delom. Lepo prosim, samo opozarjam, da ugasnete mobilne telefone, da se ne moti delo. Prejeli ste tudi predlog dnevnega reda 12. seje mestnega sveta MOL. Po sklicu ste prejeli predlog Odbora za gospodarske javne službe in promet za umik predlagane 20. točke z dnevnega reda z naslovom Pobuda za takojšnjo trajno ustavitev gradnje vseh aktivnosti za zagon kanala C0 zaradi trajne nevarnosti za zastrupitev pitne vode in ogrožanje zdravja občank in občanov ter zagotovitev ukrepov, da čistilna naprava Brod ne bo več zastrupljala Save in predloga Statutarno pravne komisije za umik predlagane 21. točke z naslovom Predlog sprememb poslovnika mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sprememba 106. člena Poslovnika Mestnega sveta MOL, uradno prečiščeno besedilo s predlogom za hitri postopek ter predlagane 22. točke predlog Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, sprememba 1. odstavka 3. člena s predlogom za hitri postopek. Odpiram razpravo o dnevnem redu. Gospod Primc. Izvolite, minuta.

Hvala lepa za besedo, jaz bom najprej razpravljal o predlogu za umik točke, s katero želim, da kmetje ne bi bili dolžni plačati 160 EUR kazni, če protestirajo v Ljubljani. Poglejte kmetje lahko protestirajo v Berlinu, lahko protestirajo v Varšavi, lahko protestirajo v Parizu, v Amsterdamu, ampak v Ljubljani pa ne smejo, jih boste oglobili za 160 EUR. To je nedemokratično, to je nespoštovanje temeljne človekove pravice do izražanja, svobodne volje, do zbiranja itd. In jaz vas lepo prosim, da o omogočite razpravo in spremembo tega odloka, ki je v sramoto mestu Ljubljana kot glavnemu mestu Republike Slovenije. Poglejte, če kmetje hočejo kje povedati svoje stališče ga morajo priti povedat v Ljubljano zato, ker so v Ljubljani zbrane vlada in vse ključne državne inštitucije in Ljubljana--

Hvala lepa. Konec je razprave, minuta je minila. Še kdo prosim? Gospa Dedić, izvolite.

Hvala lepa. Ja, jaz bi v bistvu imela komentar glede predloga kolega Aleša Primca glede izgradnje kanala C0. Jaz v bistvu spoštujem vztrajnost, ki jo izkazuje kolega. Bi pa vendarle, da bi pač nekako prepričal koalicijo v mestnem svet, da izgradnja kanala C0 na območju vodonosnika torej res nevaren projekt. Vendar pa ker sama ne verjamem, da je v tem mestnem svetu v bistvu možno še karkoli tukaj zdaj spremenit, ker narediti sploh glede na to, da je ta projekt tudi eden teh šestih ključnih projektov, h katerim so se zavezali, torej Lista Zorana Jankovića in pa Gibanje Svoboda. Mi smo se v bistvu v Vesni odločili za drugačno pot, in sicer, da bomo v bistvu opozarjali javnost na vse nepravilnosti, ki so se tukaj dogajale zlasti pa v bistvu pač, da sledimo denarju. Torej "follow the money" tako, da predlagam kolegu Primcu--

Hvala lepa. Gospod Primc, izvolite.

Jaz bi tudi razpravljal o predlogu za umik točke dnevnega reda, ki jo predlagam, in sicer.

Katere točke.

Kanal C0.

Glejte, o kanalu C0, v tem mestnem svetu v tem mandatu še niste dovolili nikakršne razprave, kljub temu, da je to projekt, ki grozi, da bo zastrupil celo Ljubljano. Poglejte, v primeru, da bo kanal C0 zastrupil največji vodonosnik v Ljubljani, kjer se zbira 90 %, vode, ki jo pije Ljubljančanke in Ljubljančani, bomo zastrupljeni vsi ali bomo pa brez vode vsi. In jaz mislim, da je odgovorno od mestnega sveta, da o tako pomembni temi razpravlja in sprejme sklepe, da se zaščiti zdravje in čista pitna voda Ljubljančank in Ljubljančanov. In poglejte, če imate tako čisto ves, če mislite, da je to tako dober projekt potem dovolite razpravo, razpravljajte, soočimo argumente in bomo videli kdo ima prav. Ob tem pa, ko imamo na primer Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki svari pred tem kanalom in pravi--