12. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

25. 3. 2024

Glasovanje

I. V Svet javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška s e imenujejo: - Nina KRANJEC - Zoran NIKOLOVSKI - Danilo ŠARIĆ - Dejan TEŠOVIĆ II. Mandat imenovanih traja pet let.