12. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

25. 3. 2024

Glasovanje

I. Andreju KOSTELCU preneha mandat člana Sveta Glasbene šole Ljubljana Moste – Polje. II. V Svet Glasbene šole Ljubljana Moste – Polje se za predstavnika Mestne občine Ljubljana imenuje mag. Martina Irena KILPELÄINEN. Mandat imenovane je vezan na mandat sveta glasbene šole.