12. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

25. 3. 2024

Glasovanje

I. V Svet Vrtca Vrhovci s e i m e n u j e j o :  Maša DEŽELAK  Lučka MAROLT  Luka Peter MEDVED II. Mandat imenovanih traja štiri leta.