12. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

25. 3. 2024

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč v območju občinskega podrobnega prostorskega načrta 273 Tovil (za enoto urejanja prostora VI-521 ter dele enot urejanja prostora VI-371, Vl-372, Vl-374 in VI-672).