12. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

25. 3. 2024

Glasovanje

PREDLOG ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ V OBMOČJU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 273 TOVIL (ZA ENOTO UREJANJA PROSTORA VI-521 TER DELE ENOT UREJANJA PROSTORA VI-371, VL- 372, VL-374 IN VI-672) POSTOPKOVNI SKLEP: Svetniku Alešu Primcu se odvzame beseda, ker ne spoštuje navodil, točke in vsebine.