12. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

25. 3. 2024

Glasovanje

PREDLOG Statutarno pravne komisije za spremembo dnevnega reda: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 22. točka z naslovom »Predlog spremembe ODLOKA o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana člena (Uradni list RS, št. št. 8/17, 14/19, 16/21, 184/21, 137/22, 61/23 in 109/23) - sprememba prvega odstavka 3. člena s predlogom za hitri postopek« umakne z dnevnega reda 12. seje mestnega sveta.