12. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

25. 3. 2024

Glasovanje

GLASOVANJE O DNEVNEM REDU: PREDLOG Odbora za gospodarske javne službe in promet za spremembo dnevnega reda: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 20. točka z naslovom »Pobuda za takojšnjo trajno ustavitev gradnje in vseh aktivnosti za zagon kanala C0 zaradi trajne nevarnosti za zastrupitev pitne vode in ogrožanja zdravja občank in občanov ter zagotovitev ukrepov, da čistilna naprava Brod ne bo več zastrupljala Save« umakne z dnevnega reda 12. seje mestnega sveta.