12. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

25. 3. 2024

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana ob sprejemu Sklepa o lokacijski preveritvi za omogočanje začasne rabe prostora na območju UKC Ljubljana v EUP KL-94 in KL-95 sprejme naslednji priporočili: - ob pripravi projekta za gradbeno dovoljenje naj se investitor prilagodi izbrani rešitvi javnega natečaja Kampus Zaloška, ki se bo izvedel na sosednjem območju in - ne glede na začasnost posega je za gradnjo potrebno upoštevati pogoje OPN MOL ID.