12. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

25. 3. 2024

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za omogočanje začasne rabe prostora na območju UKC Ljubljana v EUP KL-94 in KL-95.