12. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

25. 3. 2024

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla Menjalne pogodbe za nepremičnine s parc. št. 888/25, parc. št. 888/29, parc. št. 888/32, parc. št. 890/50, parc. št. 890/52, parc. št. 890/53, parc. št. 890/55 in parc. št. 890/56, vse k.o. 1722 Trnovsko predmestje.