11. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

5. 2. 2024

Glasovanje

AMANDMA Odbora za urejanje prostora: V predlogu Občinskega podrobnega prostorskega načrta 374 Med Tolstojevo in Mašera-Spasićevo – vzhod se v četrtem odstavku 9. člena oznaka »S2« nadomesti z oznako »S1«.