11. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

5. 2. 2024

Transkript seje

Dan želim. Spoštovane svetnice, svetniki, gospe in gospodje. Predlagam, da začnemo z 11. sejo Mestnega sveta MOL. Navzočih je 33 svetnic in svetnikov. Odsotnost je opravičila gospa Bruna Antauer. Smo sklepčni. Lahko pričnemo z delom. Vse navzoče prosim, da izklopijo mobilne telefone, da ne motijo delo. Predlagali ste, dobili ste predlog dnevnega reda 11. seje. Po sklicu seje ste prejeli predlog svetnice gospe Dedić za umik predlagane 9.a točke z naslovom predlog Sklepa o določitvi prejemkov za člane Nadzornega sveta Žale, javno podjetje ter 9.b točke z naslovom predlog Sklepa o določitvi prejemkov za člane Nadzornega sveta javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice. Po sklicu seje ste prejeli tudi predlog Statutarno pravne komisije za umik predlagane 12. točke z naslovom Predlog spremembe Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sprememba 106. člena Poslovnika Mestnega sveta MOL-a s predlogom za hitri postopek ter predlagane 13. točke z naslovom predlog spremembe Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, sprememba prvega odstavka 3. člena s predlogom za hitri postopek. Odpiram razpravo o dnevnem redu. Izvolite, razprava je ena minuta. Gospod Primc, izvolite. A niste imeli dosti od zunaj, tam ste imeli dalj časa.

Aleš Primc

Najprej bom razpravljal o predlogu za umik 106. člena poslovnika mestnega sveta. Predlagam spremembo 106. člena poslovnika mestnega sveta, po katerem večina lahko v kateremkoli trenutku vzame besedo opoziciji brez kakršnegakoli razloga. To delam že osmič. In ta 106. člen v poslovniku mestnega sveta ni samo neka teoretična možnost. To ste vi prvič uporabili in zlorabili ob 1. vsebinski seji 23. januarja 2023. Se pravi skoraj natanko pred enim letom. Se pravi to ni nobena teoretična možnost. Vi to uporabljate in zlorabljate. In to na debati, ko smo se hoteli pogovarjati o zdravstvu, kako predlagati rešitve za ljubljansko zdravstvo in ste vi uporabljali ta sramotni člen za to, da ste nam prepovedali razpravo. To je nedemokratično, to je diktatorsko. Predvsem pa je slabo za občanke in občane.

Hvala lepa. In to se oglašajo tisti, ki po vseh … /// nerazumljivo … /// govori največ časa v vsem tem času. Naprej prosim. A druga točka tudi? Druga točka, izvolite, druga točka.

Aleš Primc

Lansko leto ste na majski seji sprejel občinski odlok s katerim ste določili da bodo kmetje, če bodo s traktorji pripeljali v Ljubljano se morali plačati 160 EUR kazni. V obrazložitvi ste zapisali: "V zadnjem času se v ožjem mestnem središču Ljubljane pojavljajo protesti, katerih udeleženci vozijo tudi traktorje. Glede na to, da mestno redarstvo pri napovedanih protestih aktivno sodeluje s Policijsko upravo Ljubljana in s Policijsko postajo Ljubljana Center, je pri izvajanju nadzora prometa in ustavljanju vozil na občinskih cestah v času protestov naletelo na težavo, da za traktor in ostala vozila ni predpisane kazenske sankcije za primere vožnje teh vozil na območju cone 1 brez dovolilnice". Zaradi navedenega, se pravi zaradi protestov, ker niste mogli kaznovati kmetov, ki so prišli s traktorji na proteste ste predlagali spremembo odloka in določitev 160 EUR kazni za kmeta, ki je prišel v Ljubljano s traktorjem. Po Berlinu lahko vozijo, lahko protestirajo kmetje s traktorji, po Parisu.

Hvala lepa, že v redu. Je konec zgodbe. Še kdo prosim? Ni. Razprava je končana.

Prehajamo na glasovanje o predlogu gospe Dedić za spremembo dnevnega reda: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 9.a točka z naslovom Predlog Sklepa o določitvi prejemkov za člane Nadzornega sveta Žale umakne z dnevnega reda 11. seje. Ugotavljam navzočnost po celotni točki. Rezultat navzočnosti. Predlagam, da glasujemo, da to točko zavrnemo, da predlog zavrnemo.

Rezultat glasovanja.

10 ZA,

23 PROTI.

Ni sprejeto.

In glasujemo zdaj tudi o drugem predlogu gospe Dedić: Mestni svet MOL-a sprejme predlog, da se predlagana 9.b točka z naslovom Predlog Sklepa o določitvi prejemkov za člane Nadzornega sveta Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice umakne z dnevnega reda 11. seje mestnega sveta.

Prosim za vaš glas.

14 ZA,

20 PROTI.

Ni sprejeto.

Potem, predlog Statutarno pravne komisije za spremembo dnevnega reda. Glasovanje poteka o predlogu Statutarno pravne komisije: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 12. točka z naslovom Predlog spremembe Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana - sprememba 106. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek umakne z dnevnega reda 11. seje mestnega sveta.

Prosim za vaš glas.

18 ZA,

17 PROTI.

Točka je umaknjena.

In gremo zdaj na glasovanje o drugem predlogu. Glasujemo: Statutarno pravna komisija za spremembo dnevnega reda: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 13. točka z naslovom Predlog spremembe Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana člena - sprememba prvega odstavka 3. člena s predlogom za hitri postopek umakne z dnevnega reda 11. seje mestnega sveta, da umakne se.

Lepo prosim za vaš glas.

23 ZA,

11 PROTI.

Umaknjena.

In sedaj glasujemo o DNEVNEM REDU: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 11. seje mestnega sveta skupaj s spremembami.

Prosim za vaš glas.

21 ZA,

11 PROTI.

Dnevni red je sprejet.

Gremo na prvo točko.

AD 1. POTRDITEV ZAPISNIKA 10. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA

GLASOVANJE O DNEVNEM REDU PREDLOG svetnice dr. Jasminke DEDIĆ za spremembo dnevnega reda: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 9.a točka z naslovom »Predlog Sklepa o določitvi prejemkov za člane Nadzornega sveta ŽALE Javno podjetje, d.o.o.« umakne z dnevnega reda 11. seje mestnega sveta.
PREDLOG svetnice dr. Jasminke DEDIĆ za spremembo dnevnega reda: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 9.b točka z naslovom »Predlog Sklepa o določitvi prejemkov za člane Nadzornega sveta Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.« umakne z dnevnega reda 11. seje mestnega sveta.
PREDLOG Statutarno pravne komisije za spremembo dnevnega reda: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 12. točka z naslovom »Predlog spremembe Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana - sprememba 106. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) (Ur. L. RS, št. 31/21) s predlogom za hitri postopek« umakne z dnevnega reda 11. seje mestnega sveta.
PREDLOG Statutarno pravne komisije za spremembo dnevnega reda: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 13. točka z naslovom »Predlog spremembe ODLOKA o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana člena (Uradni list RS, št. št. 8/17, 14/19, 16/21, 184/21, 137/22, 61/23 in 109/23) - sprememba prvega odstavka 3. člena s predlogom za hitri postopek« umakne z dnevnega reda 11. seje mestnega sveta.
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 11. seje mestnega sveta, skupaj s spremembama.
Aleš Primc

Poglejte to kar delate je nespoštljivo.

Kaj je proceduralni predlog? Lepo prosim, vam bom vzel besedo. Gospod Primc, kaj je proceduralni predlog, prvo?

Aleš Primc

Glejte, jaz sem gledal sejo občinskega sveta Občine Zagorje. To je bila kristalno jasna.

Hvala lepa. Nimate predloga. Kar usedite se. Ne, niste začeli.