11. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

5. 2. 2024

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi prejemkov za člane Nadzornega sveta Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.