11. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

5. 2. 2024

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega načrta družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o., za leto 2024.