11. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

5. 2. 2024

Glasovanje

I. Dušanki KOLČAN preneha mandat članice Sveta Osnovne šole Ledina. II. V Svet Osnovne šole Ledina se za predstavnico Mestne občine Ljubljana i m e n u j e Katarina KAMBIČ. Mandat imenovane je vezan na mandat sveta šole.