10. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

18. 12. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odredbe o določitvi cene storitev 24-urne dežurne službe v Mestni občini Ljubljana.