10. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

18. 12. 2023

Glasovanje

AMANDMA svetnice dr. Jasminke DEDIĆ: Besedilo 2. člena (območje izvajanja koncesije) Predloga ODLOKA o koncesiji za opravljanje javne službe v lekarniški dejavnosti v Mestni občini Ljubljana, ki se glasi: »Koncesija se izvaja na celotnem območju Mestne občine Ljubljana«, se spremeni tako, da se glasi: »Koncesija se izvaja na gravitacijskem območju Zupančičeve jame z lokacijo na Železni cesti 16, Ljubljana«.