10. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

18. 12. 2023

Glasovanje

I. V Svet Zavetišča za zapuščene živali se imenujejo: - Emilija MITROVIĆ MILOŠ, predstavnica Mestne občine Ljubljana - Jadranka JURAS, predstavnica društva za zaščito živali, ki deluje na območju Mestne občine Ljubljana - dr. PAVLE KVAPIL, predstavnik delavcev zavoda II. Mandat imenovanih traja pet let.