10. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

18. 12. 2023

Glasovanje

I. Primožu BURGARJU preneha mandat člana Sveta Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro. II. V Svet Osnovne šole Šmartno pod Šmarno goro se za predstavnico Mestne občine Ljubljana imenuje Mateja ŠTIH. Mandat imenovane je vezan na mandat sveta šole.