10. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

18. 12. 2023

Glasovanje

I. Dejanu GATARIČU preneha mandat člana Sveta Osnovne šole narodnega heroja Maksa Pečarja. II. V Svet Osnovne šole narodnega heroja Maksa Pečarja se za predstavnico Mestne občine Ljubljana imenuje Francka PETEK. Mandat imenovane je vezan na mandat sveta šole.