9. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 11. 2023

Glasovanje

GLASOVANJE O DNEVNEM REDU: PREDLOG Svetniškega kluba LZJ za spremembo dnevnega reda: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 12. točka z naslovom »Predlog za ponovno izvajanje organiziranega prevoza v šolo in iz šole za učence s posebnimi potrebami« umakne z dnevnega reda 9. seje mestnega sveta.