9. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 11. 2023

Transkript seje

Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, gospe in gospodje pričenjamo z deveto sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. Na seji je navzočih 30 svetnic in svetnikov, odsotnost so opravičili gospa Bruna Antauer, gospa Tina Bregant, gospa Jasminka Dedić, gospod Klemen Žibert. Smo sklepčni, lahko pričnemo z delom. Obveščam vas tudi, da je na seji navzoča tudi predsednica Nadzornega odbora MOL, gospa Marija Horvat, lepo pozdravljeni, gospa Marija Horvat. Vse navzoče prosim, da izklopite mobilne telefone, da ne motimo delo mestnega sveta. S sklicem ste prejeli tudi predlog dnevnega reda Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. Po sklicu ste prejeli še obvestilo župana o umiku predlagane 10. točke z dnevnega reda seje z naslovom predlog Odloka o koncesiji za opravljanje javne službe v lekarniški dejavnosti v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek. Po sklicu ste prejeli tudi predlog Statutarno pravne komisije za umik predlagane 11. točke z naslovom predlog dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, dopolnitev 1. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, drugič dopolnjen predlog s predlogom za hitri postopek in predlog Svetniškega kluba LZJ za umik predlagane 12. točk z naslovom predlog za ponovno izvajanje organiziranega prevoza v šolo in iz šole za učence s potrebami. Odpiram razpravo o dnevnem redu. Postopkovno? Izvolite, gospod Primc, postopkovno.

Ponovno gledam kamero in vidim, da je slika še enako katastrofalna, kot je bila, najbogatejša občina v Sloveniji ima najslabšo kamero.

Gospod Primc, vam jemljem besedo. To smo že razdelali, se ne more narediti. Hvala lepa za vašo postopkovno. Ste pa zunaj na dvorišču zelo lep, vse najboljše za rojstni dan tako, da se pojdite slikati ven, tu pa dajte mir no. A je v redu? Še kdo? Razprava o dnevnem redu? Izvolite, gospod Zakrajšek.

Ja, jaz samo rad povedal, da se v Svetniškem klubu Levica ne strinjamo s predlogom vodje SK LZJ za umik 12. točke z dnevnega reda, torej za ponovno izvajanje organiziranega prevoza v šolo in iz šole za učence s posebnimi potrebami. Namreč tudi na naš svetniški klub so se obrnili določeni starši otrok iz Centra Janeza Levca in izpostavljajo ta problem je kar akuten in da zlasti obstajajo primeri, na primer otrok iz socialno šibkejših družin, ki posledično se niti ne udeležujejo pouka. Tako da mi se ne strinjamo z obrazložitvijo kot ste jo vi podali za umik te točke in bomo proti.

Hvala lepa. Gospod Primc.

Jaz vas prosim, da mi drugič dovolite do konca povedat.

Ne boste povedal, če boste stvari ponavljali, to vam zdaj povem. Glejte gospod Primc, vi ste imel vsako vse to vašo, da niste dosti lep na slik, slika bo ostala taka ne bo menjali in gotovo. Mestna občina ima zadosti denarja za druge potrebe. Če že vi trosite laži o tem, da občina ni dala nič Sneberskem nabrežju, do zdaj prišlo po tem, kar smo uredili v donacijski sklad 1.800.000, samo 1.800.000 eur.

Koliko so ljudje dobili?

Ljudje so dobili že 800.000 eur, dobili. Izplačano. Dobili pa bodo vse do 1.800.000 eur. In pojdite ljudi vprašat.

Jaz s tistimi, ki sem govorili, niso še nič dobili. Okej?