9. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 11. 2023

Glasovanje

GLASOVANJE O DNEVNEM REDU: PREDLOG Statutarno pravne komisije za spremembo dnevnega reda: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 11. točka z naslovom »Predlog dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana – dopolnitev 1. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradno prečiščeno besedilo) (Ur. L. RS, št. 31/21) – drugič, dopolnjen predlog - s predlogom za hitri postopek« umakne z dnevnega reda 9. seje mestnega sveta.