9. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 11. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2025 skupaj s sprejetim amandmajem.