9. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 11. 2023

Glasovanje

AMANDMA župana: V 2. točki se znesek »23.564.204,32 eurov« nadomesti z zneskom »23.640.604,32 eurov«.