9. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 11. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k osnutku besedila pravnega posla - prodajne pogodbe za nepremičnino - prostori v stavbi na naslovu Rimska cesta 3, v Ljubljani, ki stoji na parceli št. 306, k. o. 1721 - Gradišče I.