9. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 11. 2023

Glasovanje

I. Mariji PETRAS preneha mandat članice Sveta Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo. II. V Svet Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo se imenuje: Ida MEDVED. III. Mandat imenovane traja štiri leta.