9. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 11. 2023

Glasovanje

I. V Svet Gimnazije Bežigrad se imenuje: Mateja LOGAR. II. Mandat imenovane traja štiri leta.