9. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 11. 2023

Glasovanje

I. Poloni NOVAK preneha mandat članice Sveta Osnovne šole Bežigrad. II. V Svet Osnovne šole Bežigrad se za predstavnico Mestne občine Ljubljana imenuje Nataša DESPOT. Mandat imenovane je vezan na mandat sveta šole.