9. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 11. 2023

Glasovanje

I. Mariji PETRAS preneha mandat članice Sveta Vrtca Jarše. II. V Svet Vrtca Jarše se za predstavnico Mestne občine Ljubljana imenuje Nina ANŽIČ. Mandat imenovane je vezan na mandat sveta šole.