9. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 11. 2023

Glasovanje

I. Za predsednico Odbora za stanovanjsko politiko se imenuje: Ganimet SHALA. Mandat imenovane je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.