9. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

20. 11. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 23. oktobra 2023.