8. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

23. 10. 2023

Glasovanje

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del območja Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana za prostorske enote P3b, P4, P5, P6, P10 in P12b ter za EUP PC-25 po OPN MOL ID skupaj s sprejetim amandmajem.