8. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

23. 10. 2023

Transkript seje

Spoštovane svetnice, svetniki, pričenjamo z 8. sejo Mestnega sveta MOL-a. Prisotnih je 42 svetnic in svetnikov. Opravičil se je gospod Žibert. Smo sklepčni, lahko pričnemo z delom. Lepo prosim, da izklopimo mobilne telefone, da ne motimo delo mestnega sveta. S sklicem ste prejeli predlog dnevnega reda 8. seje Mestnega sveta, po sklicu ste prejeli tudi predlog župana za razširitev dnevnega reda z novo 8. točko z naslovom Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek. Odpiram razpravo o dnevnem redu. Ni razprave. Ugotavljam navzočnost za celotno točko. 40.

Glasujemo za spremembo dnevnega reda: Dnevni red 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 23. 10. 2023 se razširi z novo 8. točko z naslovom: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek.

Prosim za vaš glas.

39 ZA,

1 PROTI.

Sprejeto.

Glasujemo še O PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 8. seje mestnega sveta skupaj s spremembo.

Prosim za vaš glas.

35 ZA,

0 PROTI.

Hvala lepa. Zaključeno.

PREDLOGU župana za SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: Dnevni red 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 23. 10. 2023 se razširi z novo 8. točko z naslovom »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana s predlogom za hitri postopek«.
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 8. seje mestnega sveta skupaj s spremembo.

Gremo na točko 1. Izvolite gospod Primc.

Na podlagi 4. člena poslovnika je javnost seje zagotovljena z neposrednim prenosom seje mestnega sveta. Opozarjam že od prve seje naprej, da zaradi katastrofalne kamere, za katere dobi človek, ki to gleda po 10 minutah migreno, ga začne boleti glava ni zagotovljena seja, javnost seje v skladu s 4. členom in predlagam, da se seja za toliko časa, dokler ne bodo kamere urejene tako, da bo kamera tehnično taka kot so sodobni tehnični standardi, da sejo prekinemo.

Dajem na glasovanje predlog gospoda Primca, da se seja prekine dokler se kamer ne izbistri, da se vidi vsa lepota. Predlagam, da ga zavrnemo danes, naslednjič in naslednjič. Ugotavljam navzočnost pri tem predlogu. Rezultat navzočnosti: 39.

Glasujemo o predlogu gospoda Primca. Prosim za vaš glas.

27 PROTI.

7 ZA.

Zavrnjeno. Boste potrpeli tudi to.

AD 1. POTRDITEV ZAPISNIKA 7. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Pripombe na zapisnik? Ni. Ugotavljam navzočnost: 43.

Glasujemo o PREDLOGU SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 7. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 25. septembra 2023.

Prosim za vaš glas.

39 ZA,

0 PROTI.

Gremo na točko 2.

AD 2. VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE

Gradivo ste prejeli. Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev je poslala ga. Tina Bregant. Vprašanja in pobude so poslali g. Arne Jakob Zakrajšek glede svetlobnega oglaševanja, zobozdravstvene ambulante v nočnem času, osvetlitve Ljubljanskega gradu v palestinskih barvah; g. Anton Grošelj za postavitev obvestilne table o Plečnikovi cerkvi Sv. Mihaela kot kulturnem objektu državnega pomena; ga. Ksenija Sever za postavitev označb za umiritev prometa na prehodu Kosmačeve, Plemljeve in Tacenske ceste; Svetniški klub Levica glede posledic pirotehničnega spektakla navijaške skupine Green Dragons; ga. Vesna Ugrinovski za postavitev hitrostnih ovir na Medenski cesti; g. Aleš Primc glede kanala C0, hrupne zabavne glasbe v centru Ljubljane ob različnih dogodkih in prireditvah, organiziranega prevoza otrok s posebnimi potrebami, poplavne varnosti na območju Potniškega centra Ljubljana; ga. Darinka Kovačič glede varnostne situacije v Ljubljani, urejenosti in izgleda mesta; ga. dr. Tina Bregant glede kanala C0; ga. Mojca Sojar glede Azilnega doma na Viču. Prejeli ste tudi odgovore na vprašanja s 7. seje mestnega sveta ter odgovor na vprašanje svetnice ge. Vesne Ugrinovski s te seje. Besedo za ustno postavitev dajem ge. Tini Bregant, 3 minute. Izvolite.

POTRDITEV ZAPISNIKA 7. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA POSTOPKOVNI PREDLOG g. ALEŠA PRIMCA: Seja se prekine, dokler se kamere ne uredijo skladno s sodobnimi tehničnimi standardi.
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 7. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 25. septembra 2023.

Najlepša hvala. Iz zadnjih medijskih objav zasledimo, da nujno potrebne zdravstvene reforme najverjetneje ne bo. Izvemo, da določena iniciativa zbira podpise za interventni zakon za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. Nato je v medijih objavljena anketa, ki pravi, da mora med prednostnimi nalogami vlade po oceni anketirancev ostati zdravstvena reforma. Nazadnje pa lahko preberemo in slišim od nove ministrice za zdravje, ki ji moram čestitat sicer za pogum, da bodo ključne teme dostopnost in kakovost storitev, čakalne dobe, neopredeljeni pacienti in košarica pravic. Mi samo lahko upamo, da prevetritev košarice ne bo pomenila višjih vplačil z naše strani, s strani bolnikov, kar lahko razberemo iz medijev po pogovorih s predstavniki ZZZS ter hkratnega krčenja pravic. In čeprav smo ob nastopu vlade lahko prebrali v medijih prav to, tudi če bo slabše, bo boljše. In ker trenutno ne vemo kaj bo zdravstveno reformo in kako bodo prihajajoči meseci dodatno prizadeli bolnike in zdravstvene ustanove, me zanima, kako se Mestna občina Ljubljana in Zdravstveni dom Ljubljana pripravljata na zimske mesece, ko bodo bolniki zbolevali za respiratornimi okužbami ter kakšni so nadaljnji ukrepi na zdravstvenem področju? Zato postavljam vprašanje, kolikšna je trenutna ocena števila vseh oseb brez osebnega zdravnika v Ljubljani? Koliko ambulant za neopredeljene trenutno deluje v Zdravstvenem domu Ljubljana? Kaj se dogaja z ambulanto Pro Bono v Ljubljani? Koliko v letu 2023 na novo zaposlenih zdravnikov za polni delovnik in koliko jih je odšlo drugam ali v pokoj v letu 2023? Koliko je bilo podeljenih koncesij? Kakšen je delež vseh zdravnikov s koncesijami v Ljubljani v primerjavi z vsemi zaposlenimi zdravniki v Zdravstvenem domu Ljubljana? Koliko število ur nadomeščanja opravijo zdravniki od drugod, to se pravi zaposleni drugje in v Zdravstvenem domu Ljubljana opravljajo dopolnilno delo, ali so s.p.-ji? To se pravi to je za potrebe dežurstva, pokrivanje bolniških odsotnosti. In kaj se je v zdravstvenih domovih v Ljubljani uredilo, da prihajajo novi zdravniki oziroma zdravniki ne odhajajo v druge ustanove? Kakšen je kadrovski načrt za prihodnje leto 2024? In koliko zdravnikov bo zaposlil ZD Ljubljana na novo v letu 2024? Ter kakšni so načrti mestne občine za izboljšanje zdravstvene oskrbe Ljubljančank in Ljubljančanov? Za odgovor se vam vnaprej zahvaljujem in vam želim hitro okrevanje, ker slišim, da ste malo prehlajeni, da imate zamašen nos.

Hvala za lepe želje. Če sem to zastopil, je boljša vaša lepa želja kot, da bo prišel ven pregled. Tako, da tudi to je varianta. Je pa zanimivo, gospa Bregant je svoje stališče popolno spremljala, ko je kritizirala Zdravstveni dom Ljubljana na veliko, pred slabim letom, kaj vse narobe. Zdaj pa v bistvu, če ni reforme ugotavljamo, da bo edino Ljubljana zdržala ta naval. Naša kolegica, gospa Hodnik bo dala odgovor. Tanja, izvoli.

Tanja Hodnik

Hvala za besedo. Spoštovani župan, spoštovane svetnice, spoštovani svetniki. Na vprašanje bom odgovorila po vrstnem redu, kot so bila zastavljena. S podatki o številu vseh oseb brez družinskega zdravnika razpolaga Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in nam je poslal podatek, da je na dan 30. 6. 2023 brez družinskega zdravnika v MOL 35.100 oseb. Trenutno v Zdravstvenem domu Ljubljana deluje 10 ambulant za neopredeljene zavarovane osebe. Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja Pro Bono nemoteno deluje od leta 2002. Lani so tako zdravniki, medicinske sestre in drugi v ambulanti opravili 513 ur prostovoljnega dela, registriranih pa je bilo 452 oseb. V obdobju od 1. januarja se je v Zdravstvenem domu Ljubljana zaposlilo 54 zdravnikov s polnim delovnim časom in 6 s krajšim delovnim časom, upokojilo se je 8 zdravnikov različnih specialnosti, 16 jih je dalo odpoved, dvema zdravnikoma je odpoved podal Zdravstveni dom Ljubljana. Koncesije v skladu z zakonom podeljujemo fizičnim in pravnim osebam v primeru, če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti izvajanja. Zdravstvenim domovom, se koncesije ne podeljujejo. Na območju MOL deluje 28 koncesionarjev, ki z 48 zdravniki izvajajo 43 programov družinske medicine. V zdravstvenem domu Ljubljana pa je trenutno zaposlenih 90 družinskih zdravnikov, ki izvajajo 77 programov. Na vprašanje o urah nadomeščanja ne moremo odgovoriti, ker ne vemo, na katero obdobje, na katere ure in na katere zdravnike se vprašanje nanaša. V zdravstvenem domu se v zadnjem obdobju zaposleni vračajo in prihajajo novi, ves čas izboljšujejo delovne pogoje, trenutno poteka tudi strateški projekt upravljanja s človeškimi viri, izvajajo kontinuirana usposabljanja, izobraževanja zaposlenih na različnih področjih. V okviru Inštituta za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva imajo zaposleni v Zdravstvenem domu Ljubljana številne možnosti za raziskovalno delo, Zdravstveni dom Ljubljana pa je tudi družini prijazno podjetje. Kadrovski načrt za leto 2024 je še v pripravi, trenutno pa je v postopku pridobivanja dovoljenj za zaposlitev v Zdravstvenem domu Ljubljana 15 tujih zdravnikov. In za konec, MOL v okviru svojih možnosti aktivno izvaja ukrepe na področju primarnega zdravstva, intenzivno kreira prostorske rešitve za programe Zdravstvenega doma Ljubljana z izgradnjo novih kapacitet v Jaršah, na Metelkovi, pod Šmarno goro in na Rudniku ter obnovo prostorov na Trgu MDB. Vzpostavljen je tudi koncept kadrovskih stanovanj za zdravnike in zdravnice. Avgusta pa smo izvedli tudi 1. razpis za kadrovske štipendije. Tudi v prihodnje načrtujemo podobne ukrepe. Hvala.

Hvala lepa. Gremo na naslednjo točko.

AD 3. POROČILO ŽUPANA

O aktivnostih MOL za obdobje 25. 9. do 23. oktobra. 26. septembra smo se na Gospodarskem razstavišču udeležili letnega srečanja uporabnikov Zavoda za oskrbo na domu. Od 27. do 29. septembra smo v Cankarjevem domu sodelovali na 22. Festivalu za tretje življenjsko obdobje, prireditev izjemna. Lahko čestitam gospod Sedmak tebi in tvojim. Pa še predstavili so se vsi naši, ki so delovali v okviru Mestne občine Ljubljana, naša stojnica je bila izjemna kot taka. 28. septembra smo obeležili svetovni dan srca. 29. septembra smo s spletno aplikacijo PSL za trajnostni življenjski slog na natečaju Premik naprej prejeli zlato priznanje za naj izboljšavo v javni upravi. Za naj izboljšavo v javni upravi. 29. septembra je bila Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti! 30. smo si ogledali podjetniški bazar LUR-a na Stritarjevi cesti, v okviru PONI LUR. Kinodvor oktobra obeležuje kar tri obletnice – stoletnico kina na Kolodvorski, dvajsetletnico art kina in petnajstletnico Javnega zavoda Kinodvor. Od 1. oktobra 2008, ko je prvič odprl svoja vrata, ga je obiskalo več kot 1,5 milijona ljudi. Poudarjam, 1,5 milijona ljudi. V Mariboru smo se udeležili delovnega srečanja in trgatve Stare Trte. Na Kongresnem trgu je potekala prireditev Pozdrav brucem, skupaj z univerzo. 3. oktobra smo z vodstvom družbe T-2 podpisali pogodbo za vzpostavitev Urbane digitalne platforme. Od 3. do 14. oktobra je Kinodvor sodeloval na 29. Mednarodnem festivalu sodobnih umetnosti Mesto žensk. 4. oktobra je na Stritarjevi ulici potekal 6. Festival uporabe invazivnih tujerodnih rastlin. Med 4. in 8. je Center urbane kulture Kino Šiška soorganiziral festival sodobne stripovske ustvarjalnosti Tinta. 5. oktobra smo v sklopu programa Ljubljana je šport organizirali dan odprtih vrat v Bike Parku Ljubljana v Podutiku. 5. in 6. je na Ljubljanskem gradu potekal 13. Ljubljana Forum na temo podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030. Izjemna konferenca. 7. smo organizirali tradicionalno prireditev Medeni dan. Od 9. do 13. oktobra so Mladi zmaji gostili festival Prihodnost Evrope: Zelena koda. Med 9. in 13. je v Pionirskem domu potekal teden odprtih vrat. 10. oktobra smo obeležili 30. obletnico delovanja Slovenskega združenja za duševno zdravje ŠENT. 10. oktobra, bi pa rad posebej izpostavil, da smo na novinarski konferenci predstavili načrt ureditve Potniškega centra Ljubljana z okolico. Sodelovali so ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek, generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, projekt so predstavili projektanti podjetja Elea iC in Krajinaris, raziskovalec Prometnotehničnega inštituta Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljanski urbanistični zavod ter LPP. Na predstavitvi je sodelovala tudi zainteresirana javnost, Marko Peterlin je v imenu Koalicije za trajnostno prometno politiko povedal, zdaj pa citiram, lepo prosim, da ne bo spet teh vprašanj pa povštrov po drevesih: "Mi smo se pred par tedni odzvali na takrat predhodni postopek v zvezi s presojo vplivov na okolje za projekt gospodarske javne infrastrukture in obodnih cest okoli potniškega centra, tudi precej kritično, tako da smo opozorili na nekaj točk. Zdaj ugotavljam, da je projekt pomembno spremenjen od tistega projekta, ki je bil priložen predhodnemu postopku – v dobrem smislu pomembno spremenjen, tako da smo zadovoljni in veseli, da v tem smislu projekt napreduje na bolje in upam, da bo z nadaljnjimi optimizacijami lahko šlo še naprej v to smer. Mi smo bili tudi veseli povabila k sodelovanju takoj po tem, po naši predstavitvi in tudi danes, in upamo, da bomo v prihodnje tudi še lahko prispevali s svojimi predlogi k dodatnim izboljšavam. Pravzaprav nimam nekih hitrih pripomb, bomo pa si projekt seveda bolj podrobno pregledali in verjetno še dali kakšne predloge." To je za vse tiste, ki si mislite, da ste strokovnjaki za promet, pa delate pred časom neke akcije, kajti jaz sem gospoda Peterlina prosil naj počaka, da po enem letu usklajevanja projekta pokažemo vse od postaje pa praktično do obvoznice. 10. oktobra je v Cukrarni potekal sprejem za zlate maturante. 12. je bila 40. obletnice Doma starejših občanov Vič-Rudnik in odprtja prenovljenih prostorov enote Kolezija. 13. oktobra je potekala prva Noč mladinskih centrov. 13. oktobra smo pri spomeniku 24 talcev položili venec. 14. in 15. smo v javnem zavodu Šport Ljubljana v okviru programa Spoznaj šport organizirali brezplačni tečaj drsanja pod strokovnim vodstvom. 16. oktobra, na svetovni dan oživljanja, je potekal dogodek Simulacijskega centra ZD Ljubljana in Ljubljanskega potniškega prometa o pomenu varnega mesta in usposabljanju laikov. Vozniki Kavalirjev so v sklopu izobraževanja izvedli simulacijo zastoja srca in reševanje. 17. oktobra smo z vodstvom družb Resalta, Res Erp in Energetiko Ljubljana podpisali pogodbo za izvedbo projekta Zelena energija na površinah in objektih MOL, v okviru katere bomo na objekte v lasti MOL namestili 51 sončnih elektrarn. Elektrarne bomo namestili na osnovne šole, vrtce, zdravstvene domove ter športne in kulturne objekte. Skupna kapaciteta elektrarn bo skoraj 5 MWp, zagotovljena letna proizvodnja pa bo presegala 5.200 MWh. Vrednost projekta znaša približno 5 milijonov evrov. Koncesijska pogodba bo trajala 17 let, nato pa bodo sončne elektrarne prešle v last Mestne občine Ljubljana. Skupaj bomo v času trajanja projekta prihranili več več kot 2.500 ton ekvivalenta CO2. To je vrednost, ki jo prečisti približno 95.000 povprečno velikih dreves. Tu bi rad še dodal, pa lepo prosim za razumevanje. Mi smo bazen Ilirija tako pripravili, da bo s sončno elektrarno in uporabo geotermalne energije praktično nevtralen energetsko, ne bomo rabili nobenih dodatnih stroškov ogrevanja, kar je za en bazen izjemen dosežek. 18. je bila odprta palače Schellenburg. 18. oktobra smo na Zaloški, Šmartinski in Dunajski cesti ter na cesti Črna vas namestili nova ohišja za merilnike hitrosti. 19. oktobra sem sodeloval na konferenci medijskih trendov SEMPL v Portorožu. Med 19. in 21. oktobrom je v Mestnem kinu Kinodvoru potekal že 8. filmski festival Kinotrip. Od 19. do 21. oktobra smo bili na sejmu Narava-zdravje, spet naša družina velika, Živim zdravo z naravo, izjemen prispevek. 20. oktobra smo na evropski dan gluhoslepih obeležili 18 let Združenja DLAN in odprli obnovljene prostore. 21. in 22. oktobra je potekal 27. Volkswagen Ljubljanski maraton. 22.500 tekačic in tekačev v dveh dneh, sobota otroci, nedelja na treh razdaljah. Poteka mesec duševnega zdravja. Oktobra smo se že devetič uvrstili na seznam Top 100 zelenih destinacij na svetu (Green Destinations Top 100 Stories). Seznam izpostavlja uspešne prakse trajnostnega in odgovornega turizma z vsega sveta. Torej, devetič zapored. Do 10. novembra zbiramo vloge oškodovancev, ki so zaradi poplave. Če boste hoteli, bomo tudi še pojasnili. Mi smo zbrali od podjetij, ki delajo v Ljubljani 1.800.000 evrov, ZPM in naša častna meščanka Anita Ogulin skrbi za pravično delitev. Posamezniki dobivajo ali 10.000 ali 15.000 evrov približno znese ta znesek. In dodatno, naša Energetika Ljubljana je znižala ceno plina za 11% do konca leta za vse, cena toplote ostaja nespremenjena. Prav tako sta Energetika Ljubljana in JP Voka Snaga omogočili uporabnikom, ki so bili prizadeti v poplavah, da se znižanjo stroški elektrike, plina in vodarine, kar je bilo objavljeno na novinarski konferenci. In treba je povedati tudi, da smo znižali tudi v avgustu in septembru strošek vode in pa kanalizacije za 60 %. Odpeljali smo samo iz Ljubljane 1.800 ton gradbenih odpadkov brezplačno. Mednarodno je bilo, da smo na Hrvaškem se udeležili Mednarodne konference o EU fondih. V Seviliji na dnevih urbane mobilnosti, v Zagrebu sem bil na predstavitvi knjige častnega meščana dr. Petra Čeferina. V mestu Birmingham sodelovali na Kulturnem forumu in pa v Antwerpnu udeležili foruma mestnih voditeljev na temo mobilnosti. Gostili smo župana Prištine in veleposlanika Kosova, novega veleposlanika Bosne in Hercegovine, učiteljico leta 2023 gospo Jožico Frigelj iz OŠ Ketteja in Murna, ki je bila izbrana na nacionalnem izboru za Global Teacher Prize, župana Beograda, otroke 3. razreda Osnovne šole Vič, dijake Prirodoslovne šole iz Zagreba, delegacijo partnerskih šol v okviru projekta Erasmus+, nominirance za Gazelo leta 2022, veleposlanice in veleposlanike, ki so sodelovali na Sila Bazarju, veleposlanico Republike Indije, udeležence študijskega obiska iz švedskega mesta Malmö, ki so se prišli k nam učiti dobre prakse. Bilo jih je več kot 30. Zdaj pa za konec, lepo prosim, vabljeni jutri, da v Parku izbrisanih pred Centrom Rog, ob 13. uri otvoritev spomenika in pa v četrtek ste vabljeni ob 19. uri otvoritev Centra Rog. Lepo prosim za prijave, da se ne bomo lovili. Torej, kdor se misli pojaviti, lepo prosim, če se prijavi. Vsi lepo vabljeni.

AD 4. KADROVSKE ZADEVE

Kolega Čerin, izvolite.

Hvala za besedo gospod župan. Cenjene kolegice in kolegi. Komisija vam z visoko stopnjo soglasnosti predlaga v presojo in sprejem 14 sklepov in eno mnenje. Hvala lepa.

Hvala lepa, Aleš. Gremo na prvi predlog sklepa o imenovanju nadomestne članice Komisije za mandatna vprašana, volitve in imenovanja. Razprava prosim. Ni razprave. Ugotavljam navzočnost po celotni točki. Rezultat navzočnosti 34.

Glasujemo O SKLEPU: V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovana za članico se imenuje Bruna Antauer. Mandat imenovane je vezana mandat Mestnega sveta Mola.

Prosim za vaš glas.

36 ZA,

0 PROTI.

Hvala lepa.

Gremo na razpravo o imenovanju nadomestnega člana Komisije za mednarodne odnose. Ni razprave.

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: V Komisijo za mednarodne odnose se imenuje Danijel Avdagič. Mandat imenovanega je vezan na mandat Mestnega sveta MOL-a.

36 ZA,

0 PROTI.

Hvala. Sprejeto.

Gremo na 3. predlog Sklepa o imenovanju nadomestnega člana Komisije za priznanja. Razprava prosim. Ni.

Glasovanje poteka: V Komisijo za priznanje se imenuje Danijel Avdagič. Mandat imenovanega vezane na mandat Mestnega sveta MOL-a.

38 ZA,

0 PROTI.

Gremo na 4. predlog Sklepa o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega člana Odbora za gospodarske dejavnost, turizem in kmetijstvo. Razprava? Izvolite.

I. V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se za članico imenuje: Bruna ANTAUER. Mandat imenovane je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.
I. V Komisijo za mednarodne odnose se imenuje: Daniel AVDAGIČ. Mandat imenovanega je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.
I. V Komisijo za priznanja se imenuje: Daniel AVDAGIČ. Mandat imenovanega je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

Ja, pri tem sklepu pa mene pravzaprav zanima. To, da gospe Jelki Žekar preneha mandat predsednice odbora je verjetno sklep Liste Zorana Jankovića oziroma odločitev vaša. Da se potem imenuje Danijel Avdagič in pa še ena gospa pa pomeni, da ta odbor dobi 2 nova člana. Zakaj vsaj en član ni bil predlagan, da bi bila, ne vem odbor bolj številčen že na začetku mandata? Zakaj se to zdajle zgodilo? Mislim, po mojem bi potem gospa Jelka Žekar sploh ne bi bila več članica, ampak ker je prišel noter gospod Danijel Avdagič, ampak prišla je še ena dodatna. Če bom dobila pojasnilo, bom vesela. Hvala.