8. seja Mestnega sveta MOL

Mestni svet MOL 2022 - 2026

23. 10. 2023

Glasovanje

I. Đorđetu BERAKU preneha mandat člana Sveta Glasbene šole Ljubljana Moste - Polje. II. V Svet Glasbene šole Ljubljana Moste - Polje se za predstavnico Mestne občine Ljubljana imenuje dr. Jasminka DEDIĆ. Mandat imenovane je vezan na mandat sveta šole.